Traumaseksuologie & Psychodrama - Peter John Schouten

Bijgewerkt op: 8 jan.

Hallo aandachtige lezers, vandaag heb ik ervoor gekozen om de grote broer van traumaseksualiteit in het licht te zetten. De eigen affectie voor het onderwerp en het gebrek aan kennis in de wereld. Motiveert mij, om de eigen reflectie van mijn gedachten en expertise op het onderwerp door middel van deze recensie toe te lichten.


Auteur


De heer schouten is een van origine afkomstige Australiër die op zeer vroege leeftijd met seksueel kindermisbruik geconfronteerd werd. In de jaren dat hij zijn eigen helingsproces wou verwezenlijken, kwam hij tot de conclusie dat de wereld onvoldoende expertise bezat om deze missie te volbrengen. Onvermoeibaar heeft hij de zware taak op zich genomen.


Pro's


Even een sidenote, Voordat u dit boek leest, zal ik het ten zeerste aanraden om eerst de eerdere variant grondig door te lezen.


Zoals ik in de inleiding al vermeld heb, is dit de grote broer van het eerdere werk van de auteur, Traumaseksualiteit. Waar in het eerste werk de focus voornamelijk ligt op de slachtoffers van seksueel misbruik. Wordt in dit werk, de focus verschoven naar de hulpverlener in de breedste zin van het woord. Het boek is vanuit dit oogpunt geschreven en vergt daarom ook een andere benadering dan het eerste. Laten we beginnen, het boek is taai. Het is niet bestemd om in een ruk uit te lezen door de diepte van het onderwerp, en het is dus verstandig om het af en toe even weg te leggen. De auteur neemt je mee in zijn eigen ontworpen therapeutische methode, een methode die verder bouwt op het fundament psychodrama, een ondertussen op zichzelf staand onderdeel van de hedendaagse psychotherapie.


De methode maakt gebruik van de 4 dimensies waarin onze expressies plaatsvinden. Het emotionele systeem, het lichaam, de geest en het spirituele. Het boek benadrukt vele pijnlijke waarheden, en vraagt de lezer zichzelf vragen te stellen, waar hij soms het bestaan niet van afweet. Hetgeen wat mij fascineert is dat de schrijver ondanks alle tegenkrachten die in de huidige maatschappij gegrond lijken, hij onvermoeibaar de strijd aangaat. Met wat ook wel het collectieve nee genoemd wordt. Het beschrijven van dit boek in een korte review, gaat naar mijn mening lastig. Omdat de onderwerpen die besproken worden verdere toenadering vereisen om deze voldoende te begrijpen. En toch probeer ik het, naast het feit dat het boek eer aan doet aan alle voorgangers die het mogelijk gemaakt hebben om dit boek überhaupt te schrijven. Is het boek te zien als een handleiding die bestaat uit richtlijnen om grondig aan de slag te gaan met de doelgroep. Van talloze voorbeelden uit de praktijk, tot zorgvuldig ontworpen systemen. Het boek bevat het allemaal. Maar, hoe, wat, waar?


Het boek is naar mijn mening onder te verdelen in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit een beknopte versie van het eerste boek. Om een beeld te schetsen waar de slachtoffers op een dagelijkse basis mee te maken hebben. Is dit beeld eenmaal geschetst. Wordt de lezer op een fascinerende manier meegenomen in de geschiedenis en de wereld van het psychodrama. Dit deel bevat uitgebreide beschrijvingen van psychodrama's en de processen. Van het zorgvuldig opbouwen en afbouwen van de rolverdelingen tot aan de volledige grondslag wat er zich af kan spelen tijdens een oefening. Om tot slot uiting te geven aan de visionaire creatie, het huis van herstel.


Om te beginnen wil ik vaststellen dat deze ''waarheden'' voortkomen uit de duizenden observaties die de auteur persoonlijk heeft gemaakt. Door de overeenkomstigheden te herkennen is de heer schouten erin geslaagd om een zeer accuraat systeem weer te geven. Genaamd het huis van herstel. Het huis van herstel bestaat uit verschillende zalen die uiteindelijk weer onderverdeeld worden in kamers. Iedere zaal bevat een thema, ofwel hoofdonderwerp. Dit thema, is essentieel om nader te onderzoeken, wilt de therapeut verandering bewerkstelligen bij een cliënt. De thema's bevatten de grote lijnen waaruit het herstel proces van een slachtoffer bestaat. En zijn dus zogezegde pilaren in deze systematiek. Een punt van waardering hier vind ik dat door het gehele boek, benadrukt wordt wat de rol van een therapeut is. Dat ondanks de auteur deze therapievorm veelvuldig heeft zien werken. Het belangrijkste ingrediënt voor een succesvolle samenwerking het geloof in de de therapie ofwel therapeut is. Laten we verder gaan, het thema kan op zijn beurt ook weer onderverdeeld worden in sub thema's, ook wel kamers genoemd.


Ondanks dat ik er in geloof dat de kracht van een individueel inschattingsvermogen niet onderschat mag worden. Vergen al deze thema's een bepaalde aanpak. En dat is precies waar dit boek zich in onderscheid van het kleine broertje. Stuk voor stuk, wordt bij ieder probleem, een eventuele oplossing geboden. En wordt er zodoende een daadwerkelijk plan gepresenteerd, om met de knellingen en tegenstrijdigheden om te gaan die zich voor de therapeut presenteren. Dit is van ongekende waarde. En is iets wat ik niet eerder ben tegengekomen in mijn zoektocht naar wijsheid.


Kritische noot


Om het boek volledig te maken, had ik graag een concrete oplossing gezien voor het daadwerkelijke tekort aan de manschappen in de zorg. Ondanks dat ik begrijp dat dit een oplossing is waar meerdere partijen aan mee moeten werken. Ben ik ervan overtuigd, dat er winst te behalen wat in het betrekken van meerdere disciplines in deze thematiek. En denk ik dat het simpelweg constateren van de pijnlijke waarheid een begin is, maar de verandering op collectieve schaal, nog een lange weg te gaan heeft.Conclusie


Het boek is groots, pijnlijk en zeer behulpzaam. Voor een ieder die op professioneel gebied te maken heeft met deze doelgroep, en van plan is om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen is dit boek een must. Dit boek bevat samengestelde waarheden die nog nergens anders te vinden zijn. En vanuit die optiek vind ik dat het verplicht leesmateriaal zou moeten zijn, voor een ieder die hiermee aan de slag gaat.


Dank u voor uw zienswijze,


Met veel liefde,


Cody Slingerland
60 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven